NULÄGE & RESULTAT

För att en förändring i en organisation eller i ett företag ska vara effektiv och förstås av alla behöver den genomföras på tre nivåer – individ, grupp och organisation. I genomförandet krävs både helhetssyn och långsiktighet. En organisation består av individer och det är deras attityd och beteende som präglar hur väl gruppen kommer att samarbeta för att uppnå organisationens vision och mål. UTSIKT Affärsutveckling coachar och utbildar både individer och grupper att uppnå sina resultat. Såväl ledare som medarbetare. Vi samlar alla i organisationen för att skapa delaktighet runt framtidsfrågorna. Detta leder till en framgångsrik organisation. Där alla mår bra.