SKIFTA RIKT

Vi vet att framtidens utmaningar och möjligheter inom de gröna näringarna kommer att skilja sig väsentligt från dagens. Vi vet också att framtiden kommer kräva mer av oss som företagsledare.

Programmet Skifta Rikt ger dig som nuvarande eller blivande företagare inom jordbruk, trädgård och rennäring kunskap och insikter i hur du kan leda dig själv och andra till ett framgångsrikt och modernt lantbruksföretag där målen nås samtidigt som alla mår bra. Vi tar sats i ny forskning och viktiga rapporter för att ge de verktyg som krävs för att framtidssäkra ditt företag. Inga floskler. Vi gör på riktigt.

Skifta Rikt är finansierat av Jordbruksverket och är för dig helt kostnadsfritt.

För vem?

Skifta Rikt är för dig inom jordbruk, trädgård eller rennäring som:

Hur?

Skifta Rikt är ett digitalt program som löper över några månader med totalt 7 pass om 2-3 timmar per pass. Skifta Rikt är finansierat av Jordbruksverket och är för dig helt kostnadsfritt.

Vad?

Under programmets gång kommer vi på olika sätt belysa vikten av en inkluderande och hållbar utveckling för ditt företag inom de gröna näringarna. Vi kommer bland annat att visa på hur en stärkt ekonomisk lönsamhet skapas i ditt ledarskap genom fokus på social hållbarhet och kopplingen till hur jämställdhet kan spela en så pass viktig roll för framtidens utveckling, hur hållbar finansiering samt ägandets och överlåtandets juridik ser ut.

Case

För vår familj betydde de inledande samtalen med Erika och de mjuka värdena allt för ett framgångsrikt generationsskifte. Det gav förutsättningar för alla inblandade, min fru och våra två söner med respektive att känna efter, vad vill jag innerst inne? Är detta min dröm eller är det kanske en början på en mardröm. Våra samtal löste upp detta och våra drömmar blev verklighet med Erikas hjälp, att tala känslor, förväntningar och önskemål innan vi blandade in kronor och ören. Min sons sambo Fathima och jag blev kompanjoner och odlar var sitt morotsfält denna säsong och naturligtvis tävlar vi om vem som får den största skörden

Kommunalråd och snart f.d. lantbrukare
Peter Karlsson, Valla Skattegård Vadstena

För mig resulterade våra diskussioner i att jag inkluderades på allvar i ägarskiftet. Peter och jag samarbetar på ett för oss helt nytt sätt trots att vi redan hade flyttat till gården och tagit över huset. Detta gör att jag kan utvecklas framåt i mitt stora intresse inom lantbruket

Fathima Uvais, Valla Skattegård Vadstena

Erika Ekesbo Andrén
Civilekonom och coach INLPTA
UTSIKT affärsutveckling AB

Sara Hjalmarsdotter Gund 
Jurist
Wermlands Juridiska AB

Om oss

Ägarskiftesprogram i hela Sverige Vi som driver Skifta Rikt är Erika Ekesbo Andrén, UTSIKT affärsutveckling och Sara Hjalmarsdotter Gund, Wermlands Juridiska.

Vi har lång erfarenhet och djup kunskap i att lotsa människor till lyckade ägarskiften med bibehållna goda relationer och hur en bygger starkare företag. Vi välkomnar såväl övertagare som överlämnare att enskilt, som familj, anhörig eller anställd komma framåt i frågan.

Under pandemiåren har vi lärt oss att digitala möten fungerar utmärkt för ägarskiftesdiskussioner. En tydlig fördel som våra tidigare deltagare lyfter fram är att det är lättare att öppna upp för förtroliga samtal med personer som bor på annan ort vilket vi under åren 2016-2022 genomförde i ett stort antal företag på landsbygden på uppdrag av Jordbruksverket.

Våra fina resultat medförde att vi 2019 nominerades av Jordbruksverket till den nationella Ullbaggegalan i kategorin ”Nya affärsmöjligheter på landsbygder”. Tidigare har vi även utvecklat och drivit mentorsprogram och ledarprogram för bl.a. ALMI, LRF Konsult och LRF. Där har vi coachat över 1500 personer, matchat drygt 300 mentorspar och affärsutvecklat hundratals företag från olika branscher sedan 2001.

Programstart

Omgång 1
Start 19 januari 2023 kl. 17-20. Sista träffen 27 mars 2023 kl. 15-18.

Omgång 2
Start 5 oktober 2023 kl. 17-20. Sista träffen 11 december 2023 kl. 15-18.

Omgång 3
Start januari 2024 och sista träffen slutet av mars 2024.

Omgång 4
Start oktober 2024 och sista träffen i december 2024.

Anmälan och frågor

Erika Ekesbo Andrén,
UTSIKT affärsutveckling AB
skiftarikt@utsiktaffarsutveckling.se
070-314 3189

Samarbetspartners

Att ägarskiften i de gröna näringarna sker i tid är en ödesfråga för såväl näringen som samhället i stort. Uteblivna ägarskiften riskerar sektorns framtid, lösningarna på samhällets miljö- och klimatutmaningar och en tryggad livsmedelsförsörjning. Vi tror att nyckeln till lyckade ägarskiften är de s.k. ”mjuka värdena” runt ett skifte, vilket är precis vad Skifta Rikt lägger fokus på. Därför har LRF valt att samarbeta med UTSIKT affärsutveckling och programmet Skifta Rikt.

Rebecca Källström, näringspolitisk rådgivare och Palle Borgström, ordförande LRF

Lantbruket står inför flera utmaningar i framtiden – två av dessa är behovet av bättre ledarskap och föryngring inom branschen. Idag är snittbonden 58 år, LRF Ungdomen arbetar för att underlätta och skapa förutsättningar för unga att ta över och driva företag i den gröna näringen.
Projektet ”Skifta Rikt” tror vi kan bidra till att fler företag får möjlighet att utvecklas till mer lönsamma företag och att fler nås av en jämlik och inkluderande ägarskiftesprocess.

Katarina Wolf, Filip Axelsson och Sebastian Remvig styrelsemedelmmar och Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen