UTBILDNING

 

Bokningsregler gällande våra öppna kurser

Din plats är reserverad för dig när vi har mottagit din anmälan och du betalt din faktura.

Vid avbokning av kurs:

Reservation för ändringar

Om någon kurs inte skulle samla tillräckligt många deltagare förbehåller vi oss rätten att skjuta upp eller ställa in kurs 7 dagar före kursstart. Givetvis erbjuds plats till nästkommande liknande kurs. Om inplanerad konsult blir sjuk och det inte går att ordna lämplig ersättare förbehåller vi oss också rätten att ställa in kursen. UTSIKT affärsutveckling AB svarar inte för några kostnader som kan uppstå för deltagaren på grund av flyttad, ändrad eller inställd utbildning.