NULÄGE & RESULTAT

Välkommen att ta för dig av informationen på sidan eller också kan du kontakta mig för en genomgång. Vi arbetar med individer, grupper och organisationer som vill uppnå hållbara resultat, undvika onödiga missförstånd eller felrekryteringar. Om vi tar till oss nya idéer eller metoder kan vi utvecklas. I likhet med många gör vi oftare mer av samma än att ändra vårt beteende. Med hjälp av feedback, via coachning och/ eller utbildning får vi syn på detta. Då lyssnar vi inåt oss själva och på andra så att den goda cirkulära kommunikationen kan uppnås. Med hjälp av frågor. Så når vi resultat på samma gång som alla mår bra under tiden.

Läs mer »

COACHNING, HÅLLBART LEDARSKAP OCH MENTORPROGRAM

Vi coachar, utvecklar och utbildar företagare, ledare och medarbetare till önskade resultat. Detta har vi gjort framgångsrikt sedan det kallades personlig utveckling i början av 2000-talet. Senare blev coachning ett etablerat begrepp i affärsvärlden. Vi har haft glädjen att följa långt mer än 1000 personer i sin utveckling av företagande, hållbart ledarskap, karriärplanering eller livsbalans. Metodiken vi bl.a. använder är NLP(Neuro Lingvistisk Programmering) vilket vi var en av de första coachföretagen i landet att anamma.

Läs mer »

AFFÄRSUTVECKLING

Vi använder oss av olika metoder för affärsutveckling. NÖHRA-modellen är en mycket användbar teknik som kan användas till allt från att ta fram en affärsplan till att planera en fest. Metodiken bygger på medverkan av alla medarbetare i organisationen. Det skapar engagemang som är väsentligt för att driva processen framåt och drivkrafter hos den enskilda medarbetaren identifieras så att allas styrkor kan tillvaratas på bästa sätt. Resultat samtidigt som man mår bra alltså!

Läs mer »

UTBILDNING

UTSIKT Affärsutveckling utbildar och håller seminarier inom hållbart ledarskap, kommunikation, marknadsföring, personlig utveckling, grupputveckling, coachning. Vi arbetar helst processorienterat, dvs. en föreläsning som skapar insikter och därpå uppföljande workshops vid någon eller några tillfällen för att skapa bestående förändring och utveckling.

Läs mer »

NÄTVERK

UTSIKT Affärsutveckling arbetar i nätverk med olika specialistkonsulter. Nätverket finns i hela Sverige samt även internationellt. Under 2016 bildade Erika Ekesbo Andrén och Susanne Ytterborn nätverket LIV för kvinnliga ledare och företagare.

Läs mer »

OM OSS & REFERENSER

UTSIKT Affärsutveckling arbetar utifrån en värdegrund som består av:

  • Tillit
  • Utveckling
  • Engagemang
  • Äkthet
  • Resultat

Vi tror att när dessa ingredienser finns med i utvecklingsprocessen kommer man att nå önskat resultat, samtidigt som alla mår bra!

Läs mer »