MENTORPROGRAM, COACHNING & HÅLLBART LEDARSKAP

MENTORPROGRAM

NYTT! Mentorprogrammet Hållbara Ledare
Vi är ett av fem företag i Sverige som Jordbruksverket upphandlat för att bedriva mentorprogram i Västra Götaland, Halland och Värmland under 2017-2020. Du som vill starta, nyligen startat eller är en etablerad företagare inom jordbruk eller trädgård är välkommen att söka. Du kommer att matchas med en mentor som är en erfaren företagare eller ledare och som kommer från en rad olika branscher. Dessa är taggade att, tillsammans i en grupp om 20 företagare och 20 mentorer, lyfta Sveriges bönder till en än högre nivå. Under ett år träffas vi minst sex ggr i grupp för affärsutveckling, föreläsningar, studiebesök mm. Däremellan har du och din mentor egen kontakt där fokus ligger på att hitta vägar för att nå dina mål. Vi fokuserar på att stötta dig i rollen som företagare och ledare och kommer att ge dig många praktiska och konkreta verktyg för detta. Vi kommer att utvecklas, utmana varandra och ha roligt ihop!

Våren 2018 börjar intagningarna till nästa omgång av mentorprogrammet. Anmäl dig redan nu på nedan länk! Första programmet startade i oktober 2017 och pågår ett år.
Det är kostnadsfritt för dig och finansieras av landsbygdsprogrammet.

Vi har tidigare ansvarat för mentorprogram hos ALMI,  LRF Konsult och LRF. Och vi har coachat över 1000 personer samt matchat drygt 140 mentorspar sedan 2001.

Intresseanmälan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfChtkIfffSAJOBabCTMDGPiCmyBc2LDWUbxX4cV7RZ6Z1JYQ/viewform

Mer information

Folder Mentor Hållbara Ledare 2017 hittar du här

Filmen om mentorprogrammet hittar du här

Frågor
mentor@utsiktaffarsutveckling.se

Läs mer:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/kompetensutvecklingochradgivning/mentorskapsprogramforforetagare.4.49bca84515a8826e69519cad.html

https://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

COACHNING

Vi erbjuder individuell eller gruppvis coachning för att nå uppsatta resultat. Många av våra kunder uppskattar att bli coachade under en promenad, ute i vår trädgård sommartid eller framför braskaminen vintertid. Vi har lång erfarenhet och hög utbildning inom området coachning som vi har arbetat med sedan innan det kallades coachning. Då sa vi personlig utveckling.

Här är helhetstänkandet väsentligt så att mål inom både arbete, fritid, hälsa och relationer samverkar i positiv riktning. Vi identifierar dina drivkrafter utifrån LAB Profiles 6 motiveringsstartande språkmönster och de 8 upprätthållande motivationsmönstren. Några av dessa är: vill till/ifrån, proaktiv/reaktiv eller helhet/detaljer. Se mer här: https://www.successtrategies.com/lab-profile/what-is-lab-profile/

Insikten om att jag är min egen ledare som gör aktiva, medvetna val är en grundbult. Då kan jag aldrig bli ett offer. Det är lättare att nå ett resultat som man har skapat sig positiva bilder, ljud och känslor kring! Att medvetandegöra sina tankar och föreställningar och kommunicera med fler sinnen är mycket framgångsrikt. Detta vittnar både våra största idrottsstjärnor samt ledare i affärsvärlden om.

kvinna-skaraborg-6

HÅLLBART LEDARSKAP

UTSIKT Affärsutveckling erbjuder olika former av ledarskap:

Konflikthantering och den långa processen kring ägarskiften är andra områden som vi har lång erfarenhet av att stötta i.