MENTORPROGRAM, COACHNING & HÅLLBART LEDARSKAP

ÄGARSKIFTEN OCH AFFÄRSUTVECKLING I MENTORPROGRAM

Mentorprogrammet Hållbara Ledare
Vi är ett av fyra företag i Sverige som Jordbruksverket upphandlat för att bedriva mentorprogram. Vi är ansvariga i Västra Götaland, Halland och Värmland under 2016-2022. Du som vill starta, nyligen startat eller är en etablerad företagare inom jordbruk eller trädgård är välkommen att söka. Du kommer att matchas med en mentor som är en erfaren företagare eller ledare och som kommer från en rad olika branscher. Dessa är taggade att, tillsammans i en grupp om 20 företagare och mentorer, lyfta Sveriges bönder till en än högre nivå. Under ett år träffas vi i grupp för affärsutveckling, föreläsningar, studiebesök mm. Däremellan har du och din mentor egen kontakt där fokus ligger på att hitta vägar för att nå dina mål. Vi fokuserar på att stötta dig i rollen som företagare och ledare och kommer att ge dig många praktiska och konkreta verktyg för detta. Vi kommer att utvecklas, utmana varandra och ha roligt ihop!

2019 startade vi upp Sveriges första program för ägarskiften inom de gröna näringarna. Under ett år, en gång i månaden, träffades sju familjer för att både lyssna på varandra och lyssna in sig själva vad var och en vill framåt utifrån de olika perspektiven: äga, driva, bo och relatera på gården. Två företag blev under året helt klara med sina skiften med nöjda deltagare från såväl överlämnare, övertagare som syskon.
2019-2022 har vi arbetat med drygt 25 familjeföretag med 90 personer enskilt och i grupp.
45% av deltagarna är kvinnor och 55% män. Vi förstår att vårt upplägg har attraherat fler kvinnor att se möjligheten att driva och/ eller äga lantbruksföretag. 2020 ägde endast 17% svenska kvinnor jordbruksföretag och när det gäller att äga areal äger männen 155% mer än kvinnorna. (Källa: Rapporten Skörda Lika 2020 och Ownershift 2021)
Vi arbetar med de mjuka frågorna och under året medverkar jurister och andra specialister utifrån deltagarnas behov. Resultaten för medverkande familjer är mycket goda. Man anser att man diskuterar på ett mer inkluderande och långsiktigt hållbart sätt än man hade gjort om man inte deltagit i programmet. Läs mer vad deltagarna tycker nedan samt i foldern:

”Det är viktigt att prata igenom de mjuka frågorna om roller och uppgifter för ALLA i framtiden. Det är lätt att tro att ägarskiften handlar om skatter, ekonomi och juridik. Men de frågorna bör komma efter att man pratat igenom vem som ska äga och driva gården vidare och hur vi ska bo och bibehålla goda relationer. Vår erfarenhet är att det är värdefullt, och nästan avgörande att ta hjälp av någon extern för att leda samtalet. Det löser upp invanda roller och gör att alla får en chans att lyfta sina tankar. ”
Palle Borgström, Kilanda säteri och ordförande LRF

Ägarskiftesprogram i hela Sverige
Vi välkomnar såväl övertagare som överlämnare i familjeföretag att enskilt och i grupp komma framåt i frågan. Under pandemiåren har vi lärt oss att digitala möten fungerar utmärkt för ägarskiftesdiskussioner. En tydlig fördel som våra tidigare deltagare lyfter fram är att det är lättare att öppna upp för förtroliga samtal med personer som bor på annan ort. Vid två tillfällen har vi haft fysiska träffar, bl.a. en tvådagarsträff med övernattning för att lära känna varandra och det hoppas vi även kunna genomföra framåt.

Vi har tidigare ansvarat för mentorprogram hos ALMI,  LRF Konsult och LRF. Och vi har coachat över 1500 personer samt matchat drygt 300 mentorspar sedan 2001.

Intresseanmälan via nedan mejl:

mentor@utsiktaffarsutveckling.se

Mer information

Ägarskiftesprogram Mentor Hållbara Ledare 2021-2022 Web

Facebooksida https://www.facebook.com/utsiktaffarsutveckling.se/ hittar du här

Vi nominerades till Ullbaggegalan 2019 för upplägget och resultaten i vårt mentorprogram!
I november 2019 var vi inbjudna till galan i Åre. Läs motiveringen från Jordbruksverket som nominerade oss här: http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.36ebc2cf16accbbcc7886d19/1558334755092/Utsikt%20Aff%C3%A4rsutveckling%20AB_nominering.pdf

Media

Artiklar om vårt mentorprogram:

Tidskriften Lantmannen nr 2 2022
Artikel Lantmannen nr 2 2022 del 2 Artikel Lantmannen nr 2 2022 del 1


Tidskriften Lantmannen nr 2 2021

Nya Wermlandstidningen 2020-10-21
NWT 21 okt 2020 sid 1
NWT 21 okt 2020 sid 2

Jordbruksaktuellt 2020-09-17
https://www.ja.se/artikel/2226854/delad.html

Länsstyrelsen Hallands nyhetsbrev 2020-06-16
https://www.anpdm.com/newsletterweb/464550417745445C4B74414759/434A5E437945405E427445465F4171

Jordbruksverket 2019-04-02
https://eufonder.se/aktuellt/artiklar/artiklar/2019-04-02-mentorprogammet-gor-succe-i-hela-landet.html

Land Lantbruk 2019-01-19
https://www.landlantbruk.se/lantbruk/mentorskap-en-mojlighet-for-fler/?fbclid=IwAR1W4Ov2nysIbguXEWPInNVv_FRf1q1oGvDhT_2o-rPjY2bz40vPESbCtI8

Jordbruksaktuellt 2018-06-04
https://www.ja.se/artikel/57254/visa?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_content=Artikel-57254&utm_campaign=180604-1189&fbclid=IwAR3eXzVsg_Rypt0lQxryYCKA_STSDIPUyaKAKsux2SVN7bxcFs1-xA-bMQg

Jordbruksaktuellt 2017-09-13:
https://www.ja.se/artikel/54988/utveckla-ditt-foretag-med-en-mentor.html

Filmen om mentorprogram 2017 hittar du här

Frågor
mentor@utsiktaffarsutveckling.se

Referenser:

”Jag ville ha någon att prata med kring små som stora frågor. Vi har pratat mycket om hur vårt företag ser ut och hur vi tänker kring många ”självklara” beslut och arbetssätt. För mig har det betytt att jag har haft någon att lyfta tankar kring lösningar i vårt företag som jag förmodligen inte gjort med familjen.  Att arbeta med någon som har erfarenhet och kunskap från en annan bransch är jättebra då jag tvingas förklara vår verksamhet från grunden och upp och på så sätt stöta på frågetecken som jag inte sett tidigare.

Jag har inte fått raka svar men möjlighet att själv hitta lösningar genom att bli ifrågasatt. Jag är mycket nöjd med vårt arbete.”
Gustav Hilmér, Hilmér Lantbruks AB, Mellerud

”Att vara med i mentorprogrammet, att ha en mentor har inneburit för mig att jag/vi har:

”Mentorsprogrammet hållbara ledare under ledning av Erika Ekesbo Andrén har minst sagt varit utvecklande! Att få en personlig mentor, möjligheten att träffa andra inom den gröna näringen, spännande besök på större företag och nya kontakter är bara några av de fördelar man fick av att gå programmet! För mig har det varit en personlig utveckling som har resulterat i att jag kunnat ta mitt företag till nästa steg!”
Michael Skaret, grundare Nordamark AB, Skövde

”Jag tycker att det är jättebra att lära känna sig själv genom att lära andra om företagande. Alltid bra att träffa andra företagare i nätverk. Man synar även sitt eget företagande så avsätt tid annars så springer man igenom detta som är en riktigt bra grej. Det är en stark rekommendation från mig att vara mentor i programmet Hållbara Ledare.”
Eddy Lundkvist, Mentor, Den lilla krogen, Skövde 

”När ungdomlig entusiasm och entreprenörsskap möter näringslivserfarenhet, uppstår en symbios mellan det bästa av två världar!” Ola Söderpalm, Mentor, Hjo, fd Ire Möbler

Läs mer:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/kompetensutvecklingochradgivning/mentorskapsprogramforforetagare.4.49bca84515a8826e69519cad.html

https://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

COACHNING

Vi erbjuder individuell eller gruppvis coachning för att nå uppsatta resultat. Många av våra kunder uppskattar att bli coachade under en promenad, ute i vår trädgård sommartid eller framför braskaminen vintertid. Vi har lång erfarenhet och hög utbildning inom området coachning som vi har arbetat med sedan innan det kallades coachning. Då sa vi personlig utveckling.

Här är helhetstänkandet väsentligt så att mål inom både arbete, fritid, hälsa och relationer samverkar i positiv riktning. Vi identifierar dina drivkrafter utifrån LAB Profiles 6 motiveringsstartande språkmönster och de 8 upprätthållande motivationsmönstren. Några av dessa är: vill till/ifrån, proaktiv/reaktiv eller helhet/detaljer. Se mer här: https://www.successtrategies.com/lab-profile/what-is-lab-profile/

Insikten om att jag är min egen ledare som gör aktiva, medvetna val är en grundbult. Då kan jag aldrig bli ett offer. Det är lättare att nå ett resultat som man har skapat sig positiva bilder, ljud och känslor kring! Att medvetandegöra sina tankar och föreställningar och kommunicera med fler sinnen är mycket framgångsrikt. Detta vittnar både våra största idrottsstjärnor samt ledare i affärsvärlden om.

kvinna-skaraborg-6

HÅLLBART LEDARSKAP

UTSIKT Affärsutveckling erbjuder olika former av ledarskap:

Konflikthantering och den långa processen kring ägarskiften är andra områden som vi har lång erfarenhet av att stötta i.