MENTORPROGRAM, COACHNING & HÅLLBART LEDARSKAP

MENTORPROGRAM

Mentorprogrammet Hållbara Ledare
Vi är ett av fyra företag i Sverige som Jordbruksverket upphandlat för att bedriva mentorprogram i Västra Götaland, Halland och Värmland under 2017-2020. Du som vill starta, nyligen startat eller är en etablerad företagare inom jordbruk eller trädgård är välkommen att söka. Du kommer att matchas med en mentor som är en erfaren företagare eller ledare och som kommer från en rad olika branscher. Dessa är taggade att, tillsammans i en grupp om 20 företagare och mentorer, lyfta Sveriges bönder till en än högre nivå. Under ett år träffas vi minst sex ggr i grupp för affärsutveckling, föreläsningar, studiebesök mm. Däremellan har du och din mentor egen kontakt där fokus ligger på att hitta vägar för att nå dina mål. Vi fokuserar på att stötta dig i rollen som företagare och ledare och kommer att ge dig många praktiska och konkreta verktyg för detta. Vi kommer att utvecklas, utmana varandra och ha roligt ihop!

Nästa start av mentorprogrammet blir 3 oktober 2019 med två olika program. Ett ”vanligt” företagsutvecklande mentorprogram. Och ett med fokus på ägarskiftesfrågor där vi välkomnar såväl övertagare som överlämnare (enskilt eller tillsammans) att i en separat grupp komma framåt i frågan.
Anmäl dig redan nu på nedan länk intresseanmälan!
Det är kostnadsfritt för dig och finansieras av landsbygdsprogrammet.

Vi har tidigare ansvarat för mentorprogram hos ALMI,  LRF Konsult och LRF. Och vi har coachat över 1000 personer samt matchat drygt 160 mentorspar sedan 2001. Mentorprogram Hållbara Ledare startar 1-2 program per år.

Intresseanmälan via nedan formulär

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfChtkIfffSAJOBabCTMDGPiCmyBc2LDWUbxX4cV7RZ6Z1JYQ/formResponse

Eller mejla din anmälan till mentor@utsiktaffarsutveckling.se

Informationsmöten våren 2019

Inbjudan Ästad Vingård 190424 Mentorprogram ägarskifte och företagsutveckling

Inbjudan Sörby Gård, Kil 190502 Mentorprogram ägarskifte och företagsutveckling

Mer information

Folder Mentor Hållbara Ledare 2019_rev 190401 med all viktig information samlad

Facebooksida https://www.facebook.com/utsiktaffarsutveckling.se/ hittar du här

Artikel om vårt mentorprogram som gör succé i landet skriver Jordbrukverket om här (april-19): https://eufonder.se/aktuellt/artiklar/artiklar/2019-04-02-mentorprogammet-gor-succe-i-hela-landet.html

Filmen om mentorprogram 2017 hittar du här

Frågor
mentor@utsiktaffarsutveckling.se

Referenser:

”Mentorsprogrammet hållbara ledare under ledning av Erika Ekesbo Andrén har minst sagt varit utvecklande! Att få en personlig mentor, möjligheten att träffa andra inom den gröna näringen, spännande besök på större företag och nya kontakter är bara några av de fördelar man fick av att gå programmet! För mig har det varit en personlig utveckling som har resulterat i att jag kunnat ta mitt företag till nästa steg!” Michael Skaret, grundare Nordamark AB i mars 2018

”Att vara med i mentorprogrammet, att ha en mentor har inneburit för mig att jag/vi har:

Läs mer:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/kompetensutvecklingochradgivning/mentorskapsprogramforforetagare.4.49bca84515a8826e69519cad.html

https://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

COACHNING

Vi erbjuder individuell eller gruppvis coachning för att nå uppsatta resultat. Många av våra kunder uppskattar att bli coachade under en promenad, ute i vår trädgård sommartid eller framför braskaminen vintertid. Vi har lång erfarenhet och hög utbildning inom området coachning som vi har arbetat med sedan innan det kallades coachning. Då sa vi personlig utveckling.

Här är helhetstänkandet väsentligt så att mål inom både arbete, fritid, hälsa och relationer samverkar i positiv riktning. Vi identifierar dina drivkrafter utifrån LAB Profiles 6 motiveringsstartande språkmönster och de 8 upprätthållande motivationsmönstren. Några av dessa är: vill till/ifrån, proaktiv/reaktiv eller helhet/detaljer. Se mer här: https://www.successtrategies.com/lab-profile/what-is-lab-profile/

Insikten om att jag är min egen ledare som gör aktiva, medvetna val är en grundbult. Då kan jag aldrig bli ett offer. Det är lättare att nå ett resultat som man har skapat sig positiva bilder, ljud och känslor kring! Att medvetandegöra sina tankar och föreställningar och kommunicera med fler sinnen är mycket framgångsrikt. Detta vittnar både våra största idrottsstjärnor samt ledare i affärsvärlden om.

kvinna-skaraborg-6

HÅLLBART LEDARSKAP

UTSIKT Affärsutveckling erbjuder olika former av ledarskap:

Konflikthantering och den långa processen kring ägarskiften är andra områden som vi har lång erfarenhet av att stötta i.